Våre produkter

Gecko®-systemet er designet for raskere og enklere å kunne lage en innrettet bærestruktur for alle typer fasadekledning. Kledningen kan plasseres svevende, med eller uten isolasjon.

BG 210 beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG210 er på grunn av sin store rekkevidde ideell til bruk med mineralull.
Gecko® BG210 festets rett på den veggen eller konstruksjonen som ligger bak.

I og med at hullene er plassert med 200 mm avstand, kan festene (ved tradisjonell hurtigbygging) skrus pent inn i mørtelfugen. I og med at isolasjonen kommer i og rundt bøylen, elimineres risikoen for kuldebroer. Gecko® BG210 har isolasjonsmulighet fra 120 mm til 210 mm og gir en innrettingskapasitet på 90 mm.

Hvordan monterer vi fasadekledning?


Marker målene på veggen

Bor hullene

Monter bøylen med skruer og plugger

Plasser glassullisolasjonen

Fest bæreplankene med skruer eller spikerpistol

Klart for avsaging av den utstikkende delen av bøylen

Sag av i ønsket høyde

Klart for kledning

Se vårt tekniske faktaark her

bg110 beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG90-H og BG110 er utviklet for harde PIR/PUR-isolasjonsmaterialer.
Disse bøylene skrus mot isolasjonen, der den øverste fasadekarmpluggen bores med en vinkel på 30° og den nederste horisontalt til den bakenforliggende bæreveggen/konstruksjonen. De kan brukes både for isolerte og uisolerte fasader.

Gecko® BG110 er lillebroren til BG210. Den har en total innrettingskapasitet på fra 19 til 82 mm, noe som gjør at den kan fange opp alle ujevnheter i fasaden. Ved å feste Gecko® BG110 med festene undervinklet oppover, er den ideell for bruk med isolasjon og hullene må bores med en avstand senter-til-senter på 120 mm. Ved renovering uten isolasjon snur man bøylen 180° slik at man kan feste den med hullene som er boret med en avstand på 60 mm senter-til-senter.

 

Nå tilgjengelig for trebredder på 44mm, 63mm, 89mm og 140mm!

Hvordan monterer vi fasadekledning?


Plasser isolasjonen rett på veggen og marker målene på isolasjonen

Bor hullene

Monter bøylen med skruer

Plasser resten av bøylene

Fest bæreplankene med skruer eller spikerpistol

Klart for avsaging av den utstikkende delen av bøylen

Sag av skrått i ønsket høyde

Klart for kledningen

Se vårt tekniske faktaark her

BG90H beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG90-H er en bøyle som er designet for raskt og enkelt å kunne innrette en horisontal, litt skrå bærestruktur, uten å måtte montere et dobbelt lektverk på den, noe som gjør at man kan oppnå raskere montering. Denne Gecko® BG90-H har en innrettingskapasitet fra 9 til 62 mm. Ved å feste Gecko® BG90-H med festene undervinklet oppover, er den ideell for bruk med isolasjon og hullene må bores med en avstand senter-til-senter på 160 mm. Ved renovering uten isolasjon bores hullene med en avstand senter-til-senter på 80 mm eller 160 mm.

 

Nå tilgjengelig for trebredder på 44mm, 63mm, 89mm!

Hvordan monterer vi fasadekledning?


Plasser isolasjonen rett på veggen og marker målene på isolasjonen

Bor hullene

Monter bøylen med skruer og plugger

Plasser resten av bøylene

Fest bæreplankene med skruer eller spikerpistol

Klart for avsaging av den utstikkende delen av bøylen

Sag av skrått i ønsket høyde

Klart for kledningen

Se vårt tekniske faktaark her

This pin has been developed to enable even faster placement. Thanks to the Gecko® pin you only need to mark off the prescribed centre-to-centre dimensions. You then prick the Gecko® pin through the centre hole of the bracket at the intersection of your lines. Now you can simply drill through the holes of the bracket into the structure behind. The Gecko® pin is the mounting aid that will save you a lot of time.